Pompy śrubowe

Pompy śrubowe, należą do najczęściej stosowanych pomp. Ich najważniejszym elementem jest bardzo szybko obracający się wirnik łopatkowy. Wirując powoduje on wzrost ciśnienia cieczy. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. Energia silnika przekazywana jest cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej.

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z cieczami o wyższej lepkości ale i do cieczy o niskiej lepkości się nadają. Najczęściej w oczyszczalniach ścieków, w przemyśle spożywczym. Do osadów, szlamów, mleczka wapiennego, płuczek, dżemów, musztard, majonezów, przecierów owocowych i warzywnych, kremów, twarogów, mięsa mielonego, melas, tłuszczów, i innych.

Szeroki typoszereg, wersja pionowa i pozioma, wiele wersji wyposażeniowych, różne napędy, różne materiały statorów, rotorów i korpusów, możliwość transportu cieczy o różnych lepkościach, szeroki wybór akcesoriów, możliwość zasysania, możliwość transportu cieczy z cząstkami stałymi