POMPY ŚRUBOWE

Pompy śrubowe należą do najczęściej stosowanych pomp. Ich najważniejszym elementem jest bardzo szybko obracający się wirnik łopatkowy. Wirując powoduje on wzrost ciśnienia cieczy. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. Energia silnika przekazywana jest cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. Przyrost energii kinetycznej i ciśnienia zależy od konstrukcji wirnika i jego prędkości obrotowej.
Pompy śrubowe

Pompa śrubowa jest jedną z rodzajów pomp wyporowych, która używa jednej, lub kilku śrub w celu przemieszczenia cieczy wzdłuż osi. W najprostszej formie (śruba Archimedesa), pojedyncza śruba obraca się w cylindrycznej wnęce, przenosząc materiał wzdłuż wału śruby. Ta starożytna konstrukcja dalej używana jest w wielu zastosowaniach, gdzie zbędne są technologicznie skomplikowane urządzenia – np. w systemach irygacji lub w agrokulturze, w celu transportu ziarna i innych cząstek stałych.

Rozwój pomp śrubowych doprowadził do wielu wieloosiowych rozwiązań, w których starannie wykonane śruby obracają się w przeciwnych kierunkach lub pozostają nieruchome w zagłębieniu.
Pompy śrubowe firmy JOHSTADT
W instalacjach morskich i przybrzeżnych często wykorzystuje się pompę trzpieniową do pompowania lepkich płynów o wysokim ciśnieniu. Trzy śruby napędzają tłoczoną ciecz w zamkniętej komorze. Ponieważ śruby obracają się w przeciwnych kierunkach, tłoczona ciecz porusza się wzdłuż trzpieni śrub.

Pompy wyporowe mają wiele zalet. Pompowane medium porusza się osiowo bez turbulencji, co eliminuje pienienie, które w innym przypadku występowałyby w lepkich płynach. Są w stanie pompować ciecze o większej lepkości bez utraty wydajności.

Określenie "pompa śrubowa" jest często używane ogólnie. Różnice konstrukcyjne każdej konfiguracji śrub i typów pomp sprawiają, że każda jest odpowiednia do różnych zastosowań i przenoszenia cieczy o różnych właściwościach.

Każda "pompa śrubowa" działa na tej samej zasadzie - śruba przekręca się, aby odizolować medium i przetransportować je. Podstawową różnicą jest liczba śrub: jedna, dwie, trzy lub więcej.

Pompa śrubowa firmy JOHSTADT