Zastosowanie Pomp śrubowych

Zastosowanie Pomp śrubowych

Bardzo szerokie. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z cieczami o wyższej lepkości ale i do cieczy o niskiej lepkości się nadają. Najczęściej w oczyszczalniach ścieków, w przemyśle spożywczym. Do osadów, szlamów, mleczka wapiennego, płuczek, dżemów, musztard, majonezów, przecierów owocowych i warzywnych, kremów, twarogów, mięsa mielonego, melas, tłuszczów, i innych.
Pompy śrubowe

Ze względu na ich zdolność do zapewniania wysokich przepływów nawet w lepkich cieczach, pompy śrubowe są idealne do transportu paliwa, win i innych podobnych zastosowań przemysłowych. Pompy z pojedynczą śrubą lub pompy śrubowe Archimedesa są używane do prostego przemieszczania wody, na przykład do pomp wlotowych do ścieków, pompowania wody burzowej, pompowania ścieków i do odprowadzania ścieków przemysłowych.

Pompy śrubowe oferują najwyższą prędkość przepływu pomp wyporowych, co czyni je doskonałym wyborem dla tych, którzy pracują z trudnymi do przeniesienia płynami i muszą je przenosić tak szybko, jak to możliwe, jak w wielu zastosowaniach w ropie naftowej i gazie i innych paliw, olejów i cieczy o wysokiej lepkości. Pompy śrubowe są również dobrym wyborem do dwufazowych mieszanin cieczy i gazów. Jednak - z wyjątkiem pomp z pojedynczą śrubą - nie są one idealne do równomiernego pompowania czystych cieczy. Ponadto złożoność pomp śrubowych często wiąże się z częstszą konserwacją i krótszą trwałością w porównaniu z prostszymi pompami.

Zastosowanie: W technice oczyszczania ścieków i ochronie środowiska do tłoczenia nisko- i wysokolepkich cieczy, neutralnych albo agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierających gazy lub silnie

W instalacjach nadmorskich i morskich trój-wrzecionowa pompa śrubowa jest często używana do pompowania lepkich cieczy o wysokim ciśnieniu. Trzy śruby kierują pompowaną ciecz w zamkniętej komorze. Gdy śruby obracają się w przeciwnych kierunkach, pompowana ciecz przesuwa się wzdłuż wrzecion ślimaków.

Trój-wrzecionowe pompy śrubowe są używane do transportu lepkich płynów o właściwościach smarnych. Nadają się do różnych zastosowań, takich jak wtrysk paliwa, palniki olejowe, wspomaganie, hydraulika, paliwo, smarowanie, cyrkulacja, zasilanie i tak dalej.