Pompy wirowe

Należą do najczęściej stosowanych pomp. Ich najważniejszym elementem jest bardzo szybko obracający się wirnik łopatkowy. Wirując powoduje on wzrost ciśnienia cieczy. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. Energia silnika jest przekazywana cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. Przyrost energii kinetycznej i ciśnienia zależy od konstrukcji wirnika i jego prędkości obrotowej.

Zastosowanie pomp wirowych samozasysających (PRZEMYSŁ): Transport: czyste i zabrudzone media, media z zawartością piasku, zasady i kwasy, paliwa o niskiej lepkości, rozpuszczalniki, nabiał, wodorotlenek sodu, środki czyszczące, chłodziwa, płuczka Obróbka: zanieczyszone media, gorące i korodujące, zawierające piasek oraz ciała stałe, dozowanie neutralnych cieczy, wypompowywanie osadu. Woda: załadunek i rozładunek, wypompowywanie zęz, spłukiwanie, pożarnictwo, sanitaria Agrokultura: irygacja, napowietrzanie ścieków, transport oraz nawadnianie, dystrybucja cieczy, pokarmu dla zwierząt, transport moszczu, spłukiwanie

Zasada samo-zasysania pomp wirowych Powietrze (żółta strzałka) zasysane jest przez pompę za pomocą podciśnienia utworzonego poprzez ruch wirnika, oraz jest nasycane cieczą w korpusie (niebieska strzałka). Mieszanina powietrza i cieczy jest wtłoczona do komory zasysania, gdzie lżejsze powietrze jest oddzielone i opuszcza korpus przez port tłoczący. Cięższa ciecz z powrotem trafia do cyrkulacji. Gdy całe powietrze zostało wydalone, pompa jest nawilżona i zaczyna pracę jak normalna pompa wirowa.

Po wypełnieniu wodą, pompa jest gotowa do działania z wys. podn. 7,5 m Pół-otwarty wirnik pozwalający na tłoczenie szerokie cząsteczki stałe Wysoka odporność na ścieralne media: łatwo wymienialna płyta uszczelniająca. Uszczelnienie mechaniczne - smarowane od zewnątrz: bez wycieków oraz bez kontaktu powietrza z wałem.