Samozasysające pompy wirowe

Samozasysające pompy wirowe

 • Transport: czyste i zabrudzone media, media z zawartością piasku, zasady i kwasy, paliwa o niskiej lepkości,
  rozpuszczalniki, nabiał, wodorotlenek sodu, środki czyszczące, chłodziwa, płuczka
 • Obróbka: zanieczyszone media, gorące i korodujące, zawierające piasek oraz ciała stałe, dozowanie neutralnych cieczy, wypompowywanie osadu.
 • Woda: załadunek i rozładunek, wypompowywanie zęz, spłukiwanie, pożarnictwo, sanitaria
 • Agrokultura: irygacja, napowietrzanie ścieków, transport oraz nawadnianie, dystrybucja cieczy, pokarmu dla zwierząt, transport moszczu, spłukiwanie
Pompy wirowe samozasysające

Zastosowanie pomp wirowych samozasysających (BUDOWNICTWO):

 • Opróżnianie zbiorników, kanałów i stawów
 • Opróżnianie osuwisk
 • Transport wody ze studni i kanałów
 • Spłukiwanie betonowych zbrojeń
 • Recyrkulacja bentonitu i wiercenie.

Zastosowanie pomp wirowych samozasysających (ZABEZPIECZENIA):

 • Drenaż terenów popowodziowych
 • Tymczasowe tłoczenie ścieków, pożarnictwo, odzyskiwanie niebezpiecznych płynów.