Zasada samo-zasysania pomp wirowych

Zasada samo-zasysania pomp wirowych

Powietrze (żółta strzałka) zasysane jest przez pompę za pomocą podciśnienia utworzonego poprzez ruch wirnika, oraz jest nasycane cieczą w korpusie (niebieska strzałka). Mieszanina powietrza i cieczy jest wtłoczona do komory zasysania, gdzie lżejsze powietrze jest oddzielone i opuszcza korpus przez port tłoczący. Cięższa ciecz z powrotem trafia do cyrkulacji. Gdy całe powietrze zostało wydalone, pompa jest nawilżona i zaczyna pracę jak normalna pompa wirowa. Pompa może również pracować z mieszaniną powietrza i cieczy. Zawór stopowy ma dwa zadania - chroni odcinek tłoczny przed opróżnieniem, gdy pompa jest wyłączona; w momencie przypadkowego opróżnienia. Trzyma również odpowiednią zawartość medium w korpusie. Odcinek tłoczny musi być pusty, by wypchnąć powietrze z odcinka ssawnego.

Varisco Pompy wirowe samozasysające