Pompy dozujące

Pompy dozujące są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest dokładne odmierzanie ustalonych objętości medium w ściśle określonym czasie. Określenie pompy dozujące obejmuje szeroki zakres pomp, do których należą:Membranowe pompy mechaniczne, Membranowe pompy elektromagnetyczne, Membranowe pompy tłokowe, Pompy membranowe z komorą hydrauliczną. Pompy dozujące mogą być łączone w tak zwane systemy wielogłowicowe, które mają jeden wspólny napęd. Mimo zastosowania wspólnego napędu, każda z pomp może pompować inne medium z różnymi wydajnościami.

Pompy dozujące mają liczne zalety, takie jak: Wyjątkowa technologia, Wszystkie potrzeby użytkownika mogą być zaspokojone za pomocą małej ilości modeli – duża uniwersalność, Pełna kontrola pulsu, Kontrola wartości pulsu, Wewnętrzny licznik wartości pulsu, Kontrola analogowa 0/4-20 mA, Kontrola poziomu

Biorąc pod uwagę poszczególne gałęzie przemysłu, pompy dozujące mogą być wykorzystywane w następujący sposób: Przemysł chemiczny: do tłoczenia płynów chemicznych, takich jak kwasy czy zasady o różnych koncentracjach. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny: do tłoczenia chemikaliów, które są stosowane w przemyśle farmaceutycznym. Przemysł spożywczy: na przykład do tłoczenia substancji smakowych do produktów spożywczych. Przemysł papierniczy: do tłoczenia wody utlenionej oraz innych substancji powstałych w procesie produkcji papieru.

Poprawne dobranie materiału podstawowego pompy dozującej jest bardzo ważne. Ma on bowiem wpływ na dozwolone do pompowania media. Pompy dozujące pozwalają na pompowanie szerokiego wachlarza mediów: ściernych, kwasowych, zasadowych, o wysokiej lepkości, o bardzo wysokiej temperaturze, bardzo zimnych, lub niebezpiecznych w inny sposób. Każdy z materiałów ma swoje zalety i wady, każdy charakteryzuje się innymi właściwościami fizyko-chemicznymi wpływającymi na ich zdolności do pracy z różnymi mediami.