Pompy dozujące

Pompy dozujące są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest dokładne odmierzanie ustalonych objętości medium w ściśle określonym czasie.

Określenie pompy dozujące obejmuje szeroki zakres pomp, do których należą:

-  Membranowe pompy mechaniczne

-  Membranowe pompy elektromagnetyczne

-  Membranowe pompy tłokowe

-  Pompy membranowe z komorą hydrauliczną

Pompy dozujące mogą być łączone w tak zwane systemy wielogłowicowe, które mają jeden wspólny napęd. Mimo zastosowania wspólnego napędu, każda z pomp może pompować inne medium z różnymi wydajnościami.

Pompy dozujące są najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego, żeliwa lub stali nierdzewnej Często są one wyposażone w kontroler pozwalający na monitorowanie przepływu medium i na ewentualną korektę jego wartości.

Większość pomp dozujących jest napędzana za pomocą zewnętrznych silników hydraulicznych lub krokowych. Jedynie membranowe pompy dozujące są napędzane za pomocą zewnętrznego silnika asynchronicznego.

pompy dozujące 

Zasada działania

W zależności od projektu, pompy dozujące mogą działać w oparciu o zasadę pracy pomp dynamicznych lub pomp wyporowych.

W wypadku zastosowania zasady działania opartej na pracy pomp dynamicznych, wytworzony przez pompę przepływ jest doskonały do wygenerowania dużych wydajności przy pompowaniu mediów o niskiej lepkości. Natomiast w wypadku zastosowania pomp opartych na zasadzie działania pomp wyporowych, stała wartość przepływu pozwala na wytworzenie wysokiego ciśnienia przy mediach o wysokich lepkościach.

Większość pomp dozujących to pompy wyporowe, co pozwala na pompowanie szerokiego zakresu mediów przy stałej wartości przepływu.

Dzięki ruchowi korbowodu, który jest połączony z membraną pompy, wielkość komory roboczej ulega zmianie. W momencie zasysania medium, tłok cofa się, powodując zwiększenie objętości komory roboczej i powodując powstanie podciśnienia. Tym samym przyczyniając się do napływu medium do wnętrza pompy. W momencie tłoczenia, medium zostaje mechanicznie wypchnięte poprzez głowicę pompy.