ZASTOSOWANIE POMP DOZUJĄCYCH:

ZASTOSOWANIE POMP DOZUJĄCYCH:

 • Pompy dozujące stosuje się w bardzo szerokim zakresie:
 • Pompy komercyjne
 • Pompy przemysłowe
 • Pompy użyteczności publicznej
 • Pompy do zastosowań morskich
 • Pompy rolnicze
 • Pompy ogrodowe
 • Pompy mleczarskie
 • Pompy do browarów i destylarni
 • Pompy budowlane
 • Pompy spożywcze
 • Pompy stosowane przy produkcji energii, gazu i oleju
 • Pompy będące częścią urządzeń mechanicznych
 • Pompy do przemysłu wydobywczego
 • Pompy do przemysłu medycznego
 • Pompy farmaceutyczne
 • Pompy do przemysłu półprzewodników
 • Pompy do przemysłu papierniczego
 • Pompy do pracy w obiegu wody chłodniczej
 • Pompa dozująca do przemysłu farmaceutycznego
 • Pompa dozująca do przemysłu kosmetycznego
 • Pompa dozująca do oczyszczalni
 • Pompa dozująca do przemysłu papierniczego
 • Pompa dozująca do przemysłu piwowarskiego
 • Pompa dozująca do przemysłu chemicznego
 • Pompa dozująca do oczyszczania wody

Dalszymi, bardziej szczegółowymi przykładami zastosowania pomp dozujących, które zostały zaprojektowane do pracy z chemikaliami, są między innymi: uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie i neutralizacja ścieków czy też dozowanie płynów chłodniczych. Pompy dozujące idealnie poradzą sobie z odmierzaniem lepkich i bardzo lepkich mediów, nawet jeśli zawierają one cząstki stałe.

Biorąc pod uwagę poszczególne gałęzie przemysłu, pompy dozujące mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 1. Przemysł chemiczny: do tłoczenia płynów chemicznych, takich jak kwasy czy zasady o różnych koncentracjach.
 2. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny: do tłoczenia chemikaliów, które są stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
 3. Przemysł spożywczy: na przykład do tłoczenia substancji smakowych do produktów spożywczych.
 4. Przemysł papierniczy: do tłoczenia wody utlenionej oraz innych substancji powstałych w procesie produkcji papieru.
 5. Oczyszczalnie ścieków: przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych.
 6. Uzdatnienie wody: przy kontroli i regulacji pH wody, a także tłoczeniu chloru do wody.