Wymienniki ciepła dla ciepłownictwa i chłodnictwa

Płytowe uszczelkowe. Wymienniki ciepła dla ciepłownictwa i chłodnictwa

Płytowe wymienniki ciepła

Płytowe wymienniki ciepła są najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem dostępnym w aplikacjach ciepłowniczych i chłodniczych.
Efektywność procesu wymiany ciepła i możliwość regulacji procesów osiągana w wymiennikach ciepła wynika w dużym stopniu z grubości płyt. Wykonane w nowoczesnej technologii urządzenia z płytami o grubości od 0,4 mm, dla standardowej stali kwaso-odpornej, łączą wysoką efektywność wymiany ciepła z wyjątkową wytrzymałością mechaniczną.
Każda płyta tłoczona jest w jednoetapowym procesie w prasie hydraulicznej o sile nacisku do 40 000 ton. Proces produkcji płyt zapewnia całkowitą ich powtarzalność, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypaczeń i wycieku w jednostkach składających się nawet z setek płyt.

Zastosowanie płytowych wymienników ciepła w ciepłownictwie

Płytowe wymienniki ciepła znajdują zastosowanie we wszystkich systemach ciepłowniczych, w których wymagane jest bezpieczeństwo, niezawodność i wygoda. Ważną rolą wymiennika ciepła jest, poza wymianą ciepła, oddzielenie układu wysokoparametrowej sieci miejskiej od niskoparametrowej instalacji wewnętrznej budynków. Wymienniki dostępne są w szerokim zakresie mocy występujących w ciepłownictwie, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Płytowy wymiennik ciepła posiada liczne zalety w porównaniu z tradycyjnym zbiornikiem z wężownicą. Woda jest podgrzewana natychmiast do wymaganej temperatury podczas jej przepływu przez wymiennik. Ciepła woda dostępna jest w każdej chwili. Niewątpliwą korzyścią jest również mniejsza powierzchnia wymagana do instalacji wymiennika ciepła. W przypadku wykorzystywania energii słonecznej do uzyskania ciepłej wody, wymiennik oddziela obieg wody krążącej w systemie solarnym od wody użytkowej . Oddzielenie tych obiegów zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia i korozji paneli solarnych.
Ogrzewanie wody basenowej Płytowe wymienniki ciepła są też powszechnie wykorzystywane do podgrzewania wody basenowej. Wymiennik podgrzewa wodę basenową oddzielając jednocześnie jej obieg od systemu grzewczego. Należy pamiętać, że dodawanie chloru do wody basenowej powinno odbywać się za wymiennikiem celem uniknięcia wysokiego stężenia chloru w wodzie płynącej przez wymiennik. W przypadku wysokich stężeń chloru w wodzie basenowej (powyżej 200 ppm) zaleca się stosowanie w wymienniku płyt tytanowych.

Wymienniki ciepła dla ciepłownictwa i chłodnictwa

Zastosowanie płytowych wymienników ciepła w chłodnictwie

Płytowe wymienniki ciepła w systemach chłodniczych Wymagania dotyczące wysokiej efektywności wymiennika w przypadku małych różnic temperatury są szczególnie ważne w zastosowaniach chłodniczych, np. magazynowanie ciepła oraz tzw. free cooling (chłodzenie cieczy powietrzem). Dzięki stosowanej technologii tłoczenia płyt możliwa do uzyskania różnica temperatury pomiędzy mediami wymieniającymi ciepło może być zredukowana w szczególnych przypadkach nawet do 1°C.
Centralny system chłodniczy Głównym elementem centralnego układu chłodniczego jest źródło zimna, najczęściej chiller (agregat chłodzący). W urządzeniu tym po stronie parownika schładzana jest woda lub roztwór glikolu, a przekazywane w tym procesie ciepło usuwane jest z układu po stronie skraplacza. Zastosowanie wymiennika ciepła w obydwu obiegach (kondensacji i odparowania) ma szereg zalet. Skraplacz może być chłodzony przez tzw. otwarte źródło np. wodę morską, jednakże tego rodzaju media ze względu na swój skład chemiczny mają niekorzystny wpływ na trwałość stosowanych urządzeń. Płytowy wymiennik ciepła stosowany jako urządzenie oddzielające obydwa układy eliminuje ten problem. Zastosowany jako parownik oddziela dwa obiegi i zabezpiecza pozostałe urządzenia przed wysokim ciśnieniem.
Centralna miejska sieć chłodnicza Miejska sieć chłodnicza jest systemem przyjaznym dla środowiska ze względu na lepsze wykorzystanie pojemności cieplnej oraz rodzaje wykorzystywanych źródeł chłodu. Zapewnia ona użytkownikom wygodę i komfort, niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz mniejszą powierzchnię niezbędną do instalacji. Funkcją płytowych wymienników ciepła jest również oddzielenie obiegów, w których występują znaczne różnice ciśnień. Szeroki zakres płytowych wymienników ciepła umożliwia optymalny dobór wymiennika dla danych parametrów układu chłodniczego. Centralne systemy chłodnicze działają już od kilkunastu lat w wielu miastach na świecie i w Europie, m. in. w Paryżu i Sztokholmie. Wymienniki ciepła dla chłodnictwa i ciepłownictwa