Płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej

AlfaNova. Płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej NS14, NS27, NS52, NS76, NS400

Płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej

AlfaNova jest pierwszym na świecie płytowym wymiennikiem ciepła wykonanym całkowicie ze stali kwasoodpornej. Do jego produkcji zastosowano unikalną technologię łączenia, opatentowaną przez Alfa Laval, tzw. AlfaFusion™. Produkcja wymiennika polega na zanurzeniu i połączeniu określonej liczby odpowiednio przetoczonych płyt kanałowych, płyty czołowej, płyty dociskowej oraz króćców, przy czym wszystkie elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 316. Efektem tego procesu jest powstanie jednorodnego pod względem materiałowym płytowego wymiennika ciepła, którego dodatkową zaletą jest możliwość pełnej utylizacji.
Kompaktowy i efektywny wymiennik ciepła AlfaNova oferuje wysoki standard higieniczny oraz poziom odporności na korozję nieosiągalny przez jakikolwiek dostępny na rynku wymiennik lutowany. Możliwość pracy wymiennika AlfaNova w warunkach wysokich temperatur, wysokiego ciśnienia oraz wyjątkowa odporność chemiczna i mechaniczna predestynują go jako zamiennik innych typów wymienników w szerokim zakresie aplikacji.

Płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej

Zastosowanie płytowych wymienników ciepła ze stali nierdzewnej

Ciepłownictwo
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w przypadkach:

 • występowania zjawiska korozji miedzi
 • agresywnej wody wodociągowej
 • podwyższonych wymagań sanitarnych
 • instalacji wykonanej z rur ocynkowanych
 • rozwiązań technologicznych wykluczających obecność miedzi w instalacji

 • Chnodnictwo:
 • chłodzenie oleju sprężarkowego
 • skraplanie czynników chłodniczych
 • odparowywanie czynników chłodniczych
 • doprowadzanie czynników chłodniczych
 • wymienniki do celów absorpcyjnych

 • Inne
 • aplikacje sanitarne i higieniczne
 • chłodzenie oleju hydraulicznego
 • chłodzenie mediów
 • Zasada działania płytowego wymiennika ciepła

  Powierzchnia wymiany ciepła składa się z pakietu cienkich profilowanych płyt, połączonych ze sobą tak, aby kanały utworzone pomiędzy nimi wraz z otworami umieszczonymi w narożnikach umożliwiały przeciwprądowy przepływ czynników. Płyty w wymienniku są połączone wzdłuż krawędzi płyt oraz we wszystkich punktach, w których stykają się płyty. Taka konstrukcja zapewnia jednocześnie odpowiednią wytrzymałość mechaniczną wymiennika

  Płytowy wymienniki

  Zalety działania płytowego wymiennika ciepła:

 • Wydłużona żywotność wymiennika w porównaniu do wymienników lutowanych miedzią z uwagi na większą wytrzymałość i wykonane z tego samego materiału punkty styku.
 • Konkurencyjna cena w stosunku do wymienników uszczelkowych.
 • Możliwość wyboru odpowiedniej wersji urządzenia na 25 lub 16 bar w zależności od wymagań instalacji.
 • Odporność na agresywną wodę przyczyniającą się do korozji miedzi.