Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią

Seria CB. Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią

Zasada działania płytowych wymienników ciepła lutowanych miedzią

Płytowe lutowane wymienniki ciepła są powszechnie używane we wszystkich tych aplikacjach ciepłowniczych i chłodzenia, gdzie wymagany jest komfort, niezawodność i bezpieczeństwo. Ich stosowanie wiąże się z utrzymaniem komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Wymienniki te są również stosowane do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wody basenowej, oddzielania układów zamkniętych od otwartych (kominki, piece), ogrzewania pomieszczeń szklarni itp.
Podstawowym rodzajem przepływu, w zastosowaniach ciepłowniczych i chłodzenia, dla osiągnięcia wysokich wartości współczynników wymiany ciepła jest przepływ równoległy, przeciwprądowy. W przypadku wymienników jednobiegowych wszystkie połączenia umieszczone są na płycie czołowej wymiennika, co znacznie upraszcza ich instalację.

Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią

Ciepłownictwo

Płytowe lutowane wymienniki ciepła mogą być stosowane w przypadku, kiedy budynek jest zasilany z własnego źródła ciepła (może to być kocioł, pompa ciepła, słoneczna instalacja grzewcza) jak i wtedy, gdy wykorzystywane jest ciepło z zewnętrznej sieci cieplnej. Płytowe lutowane wymienniki ciepła mogą być stosowane dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Źródłem ciepła mogą być też wody geotermalne, a także ciepło odpadowe z procesów technologicznych.

Ciepłownictwo:

  • do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej (zarówno kiedy budynek jest zasilany z własnego źródła ciepła - kocioł, pompa ciepła, słoneczna instalacja grzewcza - jak i wtedy, gdy wykorzy-stywane jest ciepło z zewnętrznej sieci cieplnej)
  • do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wody basenowej,
  • do oddzielania układów zamkniętych od otwartych (kominki, piece),
  • do ogrzewania pomieszczeń szklarni itp.
  • dla potrzeb centralnego ogrzewania
  • chłodzenie lokalne (wykorzystane jest lokalne źródło chłodu wewnątrz budynku, takie jak: chillery, chłodnice powietrzne cieczy, lub odzysk chłodu).
  • centralne sieci chłodzenia, które zaopatrują kilkanaście budynków w wodę lodową.
  • Zakres temperatur: -160ºC÷225ºC, ciśnienie do 32 bar. Produkowane zgodnie z dyrektywą 97/23/EC. Płytowe wymienniki ciepła