ПРЕИМУЩЕСТВА БОЧКОВЫХ НАСОСОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА БОЧКОВЫХ НАСОСОВ

- Высокая эффективность - в некоторых случаях можно опорожнить бочку 200 л за 2 минуты.

- Длительный срок службы и надежность – существует возможность замены тубы насоса, которая является наиболее изнашиваемым элементом и подвержена негативному воздействию среды.

- Простая конструкция – доступны модели без уплотнений.

- Значительная глубина погружения - в зависимости от конкретной модели, она может составлять от 750 до 1800 мм.

- Легкая и удобная - небольшой размер, простая и компактная конструкция, обеспечивающая удобство использования.

- Большое разнообразие материалов и конструкций - доступны модели, приспособленные для работы со многими типами сред, включая высокую химическую активность или продукты питания.

- Niski koszt użytkowania i utylizacji urządzenia – niskie wskazania uzyskane podczas wyznaczania współczynnika LLC

 pompy beczkowe zalety

Duża różnorodność modeli pomp beczkowych pozwala na zaoferowanie klientowi dodatkowych udogodnień:

Pompy bez tuby wewnętrzne

- Ułatwiony dostęp do wału

- Łatwość czyszczenia

- Wytrzymały wał

- Wzmocnione uszczelnienie mechaniczne

Pompy wielostopniowe

- Zmniejszona prędkość obrotowa powoduje obniżenie stopnia zużycia i poziomu hałasu, przyczyniając się do wydłużenia żywotności urządzenia

- Zwiększenie ilości stopni pozwala na zwiększenie ciśnienia panującego w tubie

- W wypadku konieczności pompowania mediów o wyższej lepkości, istnieje możliwość zastosowania pompy wielostopniowej ze śrubą zasilającą

Pompy ze śrubą zasilającą

- Idealne do mediów o średniej lepkości

- Niezakłócone pompowanie płynów

- W wypadku zastosowania silnika trójfazowego pompy te charakteryzują się niskim poziomem hałasu

- W wypadku zastosowania silnika uniwersalnego charakteryzują się one wysoką wydajnością

Pompy ze sprzęgłem magnetycznym

- Hermetycznie uszczelnione – idealne do pracy z płynami niebezpiecznymi lub mediami gazowymi

- Nie ma możliwości powstawania przecieku

Pompy z łatwo rozłączalnym sprzęgłem

- Szybkie podłączenie o jedynie 1/8 obrotu

- Wzmocniona budowa

- Dostosowane do pracy w środowisku niebezpiecznym

Śrubowe pompy beczkowe

- Z łatwo rozłączalnym sprzęgłem

- Wymienny napęd/możliwość zastosowania kilku rodzajów napędu

- Nie ma konieczności podnoszenia urządzenia