Pompy zębate zalety

Pompy zębate zalety

Pompy zębate są typem obrotowych pomp wyporowych. Działanie pomp zębatych oparte jest na zasadzie wyporu. Zębnik napędzany jest przez obracający się rotor. Przetłaczana ciecz zasysana jest w wolne przestrzenie pomiędzy zębami obu kół zębatych. Nachodzące na siebie zębatki (minimum dwie) wprawiają ciecz w ruch. Część ukształtowana w półksiężyc uszczelnia lukę pomiędzy kołami zębatymi, podczas gdy medium przepychane jest w kierunku strony tłocznej, a następnie wtłaczane poprzez koła zębate do króćca tłocznego. Powstaje wtedy równomierny przepływ bez pulsacji. Wydajność przepływu, pomimo kompaktowej budowy pomy jest bardzo wysoka. Jest kilka rodzajów pomp zębatych, ale w ostateczności wszystkie działają na tej samej zasadzie.

Pompy zębate

Ten typ pomp jest jednym z najprostszych rodzaji pomp zębatych jak i najstarszym z nich. Używane jako pompy smarownicze, transportowe, do oleju w silnikach itp. Pompy najczęściej konfigurowane są w jednym lub dwóch rzędach zębatek. Mniejsze pompy najczęściej działają w przedziale 1750 obr./min do 3450 obr./min, natomiast większe pompy dochodzą do 640 obr./min. Pompy te mają wsporniki wału po obydwu stronach zębatki. Pozwala im to na działanie z ciśnieniem aż do 200 bar, co często wykorzystuje się w zastosowaniach hydraulicznych. Mniejsze prześwity w korpusie pompy zapewniają bardziej adekwatny pomiar cieczy oraz łatwą jej kontrolę. Dzięki temu, pompy o zazębieniu zewnętrznym często używane są do dokładnego pomiaru przepływającej cieczy, m.in. polimerów, paliwa oraz dodatków chemicznych.