INNE CECHY POMP PERYSTALTYCZNYCH

INNE CECHY POMP PERYSTALTYCZNYCH

Pompy perystaltyczne - Jelita

Jelitem nazywamy zastosowany w pompach perystaltycznych gumowy wąż. Może on być wyprodukowany z wielu różnych elastomerów, m.in.: Neoprenu, EPDM, Hypalonu, Nitrylu a nawet gumy naturalnej.

Jelito jest najważniejszym elementem pompy, to właśnie ono jest odpowiedzialne za pompowanie medium. Element ten musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością i plastycznością. To właśnie od tych parametrów zależy żywotność jelita i koszty eksploatacji pompy.

Pompy perystaltyczne - Rolki

Żeliwne rolki są zamontowane w centrum pompy i połączone ze sobą za pomocą specjalnej prowadnicy. Prowadnica pompy znajduje się na jej rotorze, który obracając się powoduje ruch rolek.

W zależności od typu pompy, w jej wnętrzu są dwie lub trzy takie ruchome rolki, które poruszając się dociskają fragmenty jelita do obudowy pompy. Dzięki połączeniu rolek prowadnicą zwiększono powierzchnię nacisku rolki na jelito. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia jelita.

pompy perystaltyczne