Pompy krzywkowe

Pompy krzywkowe należą do rotacyjnych pomp wyporowych. Ich konstrukcja zapewnia wysoką sprawność i niezawodność pracy. Charakteryzują się też szczególną higienicznością, prostotą konstrukcji i małą ilością elementów ruchomych. Są one idealne do pompowania mediów o delikatnej, nietrwałej strukturze.

Rotory zastosowane w pompach krzywkowych charakteryzują się maksymalną możliwą sprawnością przy minimalnym poślizgu wewnętrznym. Odpowiednio ukształtowana geometria rotora ma wpływ na długą żywotność pompy.

Wszystkie dostępne krzywki wykonywane są z polerowanej stali nierdzewnej. Są one wyposażone w uszczelnienie typu o-ring, które wraz z uszczelnieniem tulei wału, zabezpiecza wał przed wlewaniem się do jego wnętrza pompowanego medium.

 pompy krzywkowe 

Zasada działania

Pompy krzywkowe są pompami wyporowymi, których rotory mają kształt krzywek. Podczas ruchu krzywek, objętość po stronie ssącej ulega zwiększeniu a medium, w wyniku spadku ciśnienia po stronie ssącej, zostaje zassane do wnętrza pompy. Jest ono następnie transportowane do części tłocznej poprzez otwór między krzywkami a obudową pompy. W momencie zmniejszenia się objętości krzywek, zwiększa się ciśnienie po stronie króćca tłocznego. Objętość medium między rotorami jest zmniejszona, co powoduje zwiększenie ciśnienia po stronie tłocznej, a w efekcie wypchnięcie medium przez port tłoczny.

Krzywki montuje się na specjalnych wałkach, a następnie osadza się je na łożyskach na zewnętrz synchronizatora. Wałki wyposażone są w koła zębate, które umieszczone zostają we wewnętrzu synchronizatora. Powoduje to przeniesienie napędu z wałka napędowego na wałek pośredni. Krzywki zostały tak zaprojektowane aby w czasie pracy nie stykały się ze sobą.

 pompy krzywkowe zasada działania