Pompy beczkowe

Pompy beczkowe są urządzeniami powszechnie używanymi do bezpiecznego i praktycznego transferu mediów między instalacją końcową a pojemnikami znormalizowanymi takimi jak np. beczki. Wysokość wewnętrzna takiego zbiornika musi jednak mieścić się w granicach głębokości zanurzenia pompy beczkowej, czyli od 750 mm do 1800 mm.

Wysoka wydajność – w niektórych wypadkach możliwe jest opróżnienie 200L beczki nawet w 2 min. Długa żywotność i niezawodność – istnieje możliwość wymiany tuby pompy, czyli elementu najczęściej zużywającego się i narażonego na negatywne działanie medium. Prosta konstrukcja – dostępne są modele bez uszczelnień. Znaczna głębokość zanurzenia – w zależności od konkretnego modelu, może ona wynosić od 750 – 1800 mm. Lekka i poręczna konstrukcja – małe gabarytowo urządzenie, o prostej i zwartej budowie, zapewniającej dużą wygodę użytkowania. Duża różnorodność materiałowa i konstrukcyjna – dostępne są modele dostosowane do pracy z wieloma typami mediów, między innymi o wysokiej reaktywności chemicznej, czy też produktami spożywczymi.

Najczęstsze zastosowania pomp baczkowych: Media toksyczne/niebezpieczne. Najlepszym rozwiązaniem do tego typu mediów są pompy beczkowe ze sprzęgłem magnetycznym lub wzmocnionym uszczelnieniem mechanicznym. Przeznaczenie: do pompowania płynów toksycznych, mediów gazowych, płynów niebezpiecznych. Zalety: hermetyczne uszczelnienie zapobiegające powstawaniu przecieków. Kwasy i zasady. Zaleca się używanie pomp beczkowych wykonanych z PVDF lub pomp ze wzmocnionym uszczelnieniem mechanicznym. Przeznaczenie: skoncentrowane kwasy i zasady