Aeratory do natleniania wody

Aeratory do natleniania wody

Aeracja zbiorników to najważniejszy proces w oczyszczalniach ścieków inaczej nazywany jako napowietrzanie. Biologiczne oczyszczalnie ścieków, czyli rozkład związków organicznych do którego trzeba dostarczyć tlen, który jest niezbędny bakteriom do życia. Aeratory mogą również pełnić funkcję mieszadeł, które mają za zadanie utrzymać osad w stanie zawieszenia.

Napowietrzanie ścieków czyli aeracja zbiorników

W zależności od oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków, możemy zastosować różne techniki napowietrzania: napowietrzanie tlenem o wysokiej czystości napowietrzanie mechaniczne, napowietrzanie sprężonym powietrzem (drobnopęcherzykowe, grubopęcherzykowe, średniopęcherzykowe).

Aeracja zbiorników Napowietrzanie ścieków

Napowietrzaniem wody (natlenianie wody) określamy termin, który ma na celu dodanie powietrza do wody. Powietrze zawiera 22% tlenu, a jak wiadomo tlen jest najważniejszym elementem życia i wszystko żyje dzięki niemu. W środowiskach wodnych stawach, akwariach, jeziorach, tlen decyduje o utrzymaniu życia. Los naszych ryb jest uzależniony od nas samych. Tlen w wodzie słodkiej przy temperaturze 25 0C rozpuszczalność jego wynosi 8.3 mg/l. Tlen w wodzie nie lubi pozostawać zbyt długo i bez ruchu, dlatego bez mechanicznego napowietrzania woda bardzo szybko traci tlen.

Napowietrzanie ścieków, aeracja zbiorników