Mieszadło

Kompaktowe zanurzone mieszadło

Kompaktowe zanurzone mieszadła są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, niezależnie od kształtu i wielkości basenu.

Kompaktowe zanurzone mieszalniki znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach: stacje uzdatniania wody, biogazownie, produkcja płynnych pasz, pojazdy transportowe itp.

Kompaktowe zanurzone mieszadło

Kompaktowe zanurzone mieszalniki