Lavineria


Visitor: 159311

Todey: 30

Pumps

„Szeroka gama oferowanych produktów , śledzenie nowinek technicznych oraz stały rozwój firmy w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla naszych klientów utrudnia nam przedstawienie całej aktualnej oferty firmy Luthmar. Jesteśmy w stanie zapewnić pompy oraz części zapasowe od większości producentów pomp na świecie. Prosimy o kontakt z centralą firmy Luthmar lub naszym regionalnym przedstawicielem w celu uzyskania informacji o szczegółowej ofercie.”

  Barrel pumps

Barrel pumps, luthmar Pompy beczkowe są powszechnie stosowane do rozładunku cieczy ze wszelkiego rodzaju zbiorników. Urządzenia te składają się z silnika elektrycznego , rury ssącej oraz akcesoriów takich jak przyłącza, pistolety nalewcze, węże, przepływomierze. Typowa długość pomp to 1000mm lub 1200mm. Dostępne pompy z tworzyw sztucznych (PP i PVDF), z aluminium (Alu), ze stali kwasoodpornej (SS/NIRO), opcjonalnie wykonania ATEX do pompowania cieczy agresywnych.

 Diaphragm pumps

Diaphragm
pumps, luthmar Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem, ze względu na swoją prostą budowę i niezawodne działanie, gwarantują najwyższy stopień bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy: Główne zalety pompy pembranower - Zasilanie sprężonym powietrzem bez potrzeby naolejania - Szybka i precyzyjna regulacja parametrów pracy - Doskonałe do pompowanie cieczy żrących i lepkich. - Możliwość eksploatacji w atmosferze wilgotnej i wybuchowej – posiada certyfikat ATEX - Możliwość rozdziału króćców - Możliwość pracy "na sucho" bez ryzyka uszkodzenia - Brak styków i połączeń elektrycznych - Samozasysanie „na sucho” - Łatwa i szybka wymiana części - Prosta obsługa pozwala na eksploatację nawet przez niewyszkolony personel

  Food pumps

Food pumps, luthmar Pojęcie „pompy spożywcze” ma bardzo duży zasięg jeśli chodzi o znaczenie. Do pomp spożywczych nie zaliczamy jednej konstrukcji pompy ale ich zastosowanie , które jest bardzo szerokie w dziedzinach przemysłu spożywczego, kosmetycznego oraz chemii gospodarstwa domowego, gdzie wymagana jest higieniczna konstrukcja. Pompy spożywcze można scharakteryzować w następujący sposób: - elementy pomp spożywczych wykonane są z elementów dopuszczonych do kontaktu z żywnością gotową i półproduktami użytymi w procesie produkcji, - posiadają certyfikaty FDA lub PZH, - pompy spożywcze są łatwe w utrzymywaniu higieny – pompy spożywcze można w szybki i łatwy sposób zdemontować do mycia ręcznego lub posiadają specjalną konstrukcję pozwalającą na mycie w zamkniętym układzie Cleaning In Place, a w wymagających aplikacjach sterylizacji parą, - pompy spożywcze posiadają przyłącza umożliwiające higieniczne i szybkie połączenie pomp z instalacją pompową, Najczęściej używanymi przyłączami spożywczych są: DIN11851, SMS, Tri-Clamp oraz kołnierze wg. DIN.

  Screw pumps

Screw pumps, luthmar Są to samozasysające, obrotowe pompy wyporowe, o nowej 2/3-bieżniowej geometrii elementów tłoczących. Są nimi obracający się mimośrodowo spiralny rotor oraz nieruchomy stator. Oba stykają się w każdym przekroju w trzech punktach, tworząc trzy linie uszczelniania wzdłuż elementów tłoczących. Zawartość tworzących się podczas obracania się rotora szczelnych przestrzeni jest całkowicie równomiernie przesuwana wzdłuż osi rotora ze strony ssącej na tłoczną. Pomimo obrotów rotora nie powstają turbulencje. Tworzące się wędrujące przestrzenie zachowują stałą objętość i mają szczególnie łagodne, prawie bezpulsacyjne tłoczenie. Zastosowanie: W technice oczyszczania ścieków i ochronie środowiska do tłoczenia nisko- i wysokolepkich cieczy, neutralnych albo agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierających gazy lub silnie

  Vortex pumps

Vortex pumps, luthmar Należą do najczęściej stosowanych pomp . Ich najważniejszym elementem jest bardzo szybko obracający się wirnik łopatkowy . Wirując powoduje on wzrost ciśnienia cieczy. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. Energia silnika jest przekazywana cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. Przyrost energii kinetycznej i ciśnienia zależy od konstrukcji wirnika i jego prędkości obrotowej.

  Gear pumps

Gear pumps , luthmar Działanie pomp zębatych oparte jest na zasadzie wyporu. Zębnik napędzany jest przez obracający się rotor. Przetłaczana ciecz jest zasysana w wolne przestrzenie pomiędzy zębami obu kół zębatych. Część ukształtowana w półksiężyc uszczelnia lukę pomiędzy kołami zębatymi, podczas gdy medium przepychane w kierunku strony tłocznej jest następnie wtłaczane poprzez koła zębate do króćca tłocznego. Powstaje wtedy równomierny przepływ bez pulsacji. Wydajność przepływu, pomimo kompaktowej budowy pomy, jest bardzo wysoka. Pompy zębate znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu takich jak : Przemysł cukierniczy, Przemysł farb i lakierów, Produkcja polimerów i pianek, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł chemiczny i wiele innych.

  Dosing pumps

Dosing pumps, luthmar Pompy dozujące znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie istotne jest dokładne dozowanie ściśle określonych objętości cieczy. Zalety dozujących pomp membranowych - Małe gabaryty - Niskie zużycie energii elektrycznej - Dozowanie cieczy o dużej agresywności chemicznej - Dozowanie zawiesin - Wysoka szczelność pompy - Odporność na suchobieg - Duża precyzja wydajności.

  Cam pumps

Cam pumps, luthmar Pompy krzywkowe stosowane są do pompowania cieczy o dużej lepkości, takich jak ropa naftowa, mazut, olej spożywczy, miód. Wydajność pompy jest liniową funkcją prędkości obrotowej i praktycznie nie zależy od różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu. Zalety - Łatwa i prosta obsługa bez konieczności demontażu pompy z instalacji - Kompaktowa konstrukcja - Brak tarcia pomiędzy dwoma pracującymi rotorami - Możliwość pracy na sucho, przy zastosowaniu uszczelnienia wału z możliwością spłukiwania - Rotory dostępne w różnych wykonaniach konstrukcyjnych - Przekładnia smarowana olejem - Niski poziom hałasu - Ograniczone koszty serwisu - Różne rodzaje uszczelnień wału - Wysoka sprawność - Możliwość zmiany kierunku przepływu

  Peristaltic pumps

Peristaltic pumps, luthmar Jest to samozasysająca, obrotowa pompa wyporowa. Elementami tłoczącymi są dwie znajdujące się na obwo­dzie wirnika rolki, które obracając się naprzemiennie uciskają na grubościenny wąż, powodując jego zamykanie się. Rolki przesuwając się po obwodzie węża wyciskają jego zawartość od strony ssącej do tłocznej. Wąż powracający po przejściu rolki do pierwotnego kształtu wytwarza na stronie ssącej podciśnienie. Zastosowanie: Technika oczyszczania ścieków, przemysł chemiczny i petrochemiczny, przemysł papierniczy i celulozowy, przemysł tłuszczowy i mydlarski, przemysł farb i lakierów, przemysł tekstylny, przemysł ceramiczny, rolnictwo, mleczarstwo, przemysł spożywczy i browarniczy, przemysł przetwórstwa mięsa i ryb, garbarstwo i przemysł kosmetyczny. Do tłoczenia i dozowania nisko- i wysokolepkich cieczy lub past, cieczy neutralnych lub agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierających rozpuszczone gazy lub silnie spienionych, delikatnych emulsji jak i silnie abrazyjnych zawiesin, zawierających włókna lub frakcję cząstek stałych. Stosowana ponadto jako pompa próżniowa.