Pompy wirowe opis


LavineriaLavineria


Odwiedzin: 159311

Dzisiaj: 30POMPY WIROWE

Należą do najczęściej stosowanych pomp. Ich najważniejszym elementem jest bardzo szybko obracający się wirnik łopatkowy. Wirując powoduje on wzrost ciśnienia cieczy. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. Energia silnika jest przekazywana cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. Przyrost energii kinetycznej i ciśnienia zależy od konstrukcji wirnika i jego prędkości obrotowej.