Pompy dozujące Zastosowanie


LavineriaLavineria


Odwiedzin: 163079

Dzisiaj: 132ZASTOSOWANIE POMP DOZUJĄCYCH:

ZASTOSOWANIE POMP DOZUJĄCYCH:

Pompy dozujące stosuje się w bardzo szerokim zakresie:

- pompy komercyjne

- pompy przemysłowe

- pompy użyteczności publicznej

- pompy do zastosowań morskich

- pompy rolnicze

- pompy ogrodowe

- pompy mleczarskie

- pompy do browarów i destylarni

- pompy budowlane

- pompy spożywcze

- pompy stosowane przy produkcji energii, gazu i oleju

- pompy będące częścią urządzeń mechanicznych

- pompy do przemysłu wydobywczego

- pompy do przemysłu medycznego

- pompy farmaceutyczne

- pompy do przemysłu półprzewodników

- pompy do przemysłu papierniczego

- pompy do pracy w obiegu wody chłodniczej

- pompa dozująca do przemysłu farmaceutycznego

- pompa dozująca do przemysłu kosmetycznego

- pompa dozująca do oczyszczalni

- pompa dozująca do przemysłu papierniczego

- pompa dozująca do przemysłu piwowarskiego

- pompa dozująca do przemysłu chemicznego

- pompa dozująca do oczyszczania wody

pompa dozująca do przemysłu farmacełtycznego

pompa dozująca do przemysłu kosmetycznego

pompa dozująca do oczyszczalni

pompa dozująca do przemysłu papierniczego

pompa dozująca do przemysłu piwowarskiego

pompa dozująca do przemysłu chemicznego

pompa dozująca do oczyszczania wody 

Dalszymi, bardziej szczegółowymi przykładami zastosowania pomp dozujących, które zostały zaprojektowane do pracy z chemikaliami, są między innymi: uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie i neutralizacja ścieków czy też dozowanie płynów chłodniczych. Pompy dozujące idealnie poradzą sobie z odmierzaniem lepkich i bardzo lepkich mediów, nawet jeśli zawierają one cząstki stałe.

Biorąc pod uwagę poszczególne gałęzie przemysłu, pompy dozujące mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

1. Przemysł chemiczny: do tłoczenia płynów chemicznych, takich jak kwasy czy zasady

o różnych koncentracjach.

2. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny: do tłoczenia chemikaliów, które są stosowane w przemyśle farmaceutycznym.

3. Przemysł spożywczy: na przykład do tłoczenia substancji smakowych do produktów spożywczych.

4. Przemysł papierniczy: do tłoczenia wody utlenionej oraz innych substancji powstałych w procesie produkcji papieru.

5. Oczyszczalnie ścieków: przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych.

6. Uzdatnienie wody: przy kontroli i regulacji pH wody, a także tłoczeniu chloru do wody.